Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Omówienie stanu dróg i zaopiniowanie zakresu remontu dróg.
  1. Omówienie zaangażowania środków niewygasających.
  1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  1. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Inwestycji i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak