Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Plan współpracy Biura Promocji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   
     prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  1. Informacja o imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury i Biuro Promocji w roku
    2017.
    5.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.
    6.  Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty

 i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska