Zapraszam na XL sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku (środa) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Sprawozdanie za 2016 r. Komendanta Straży Miejskiej w Brwinowie.
 5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 7. Podjęcie stanowiska w sprawie realizacji przez gminę Brwinów wspólnie
  z partnerem prywatnym budowy infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Parzniew.
 8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na zamianę i nabycie nieruchomości, położonych w obrębie 17 Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.37.2017);
  • zmiany uchwały nr XXXVII.332.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu dotyczącej zadania bieżącego pod nazwą „Udrożnienie rzeki Zimna Woda w km 6+587 do km7+918” (RM.0006.32.2017);
  • zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM.0006.33.2017);
  • przystąpienia gminy Brwinów do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (RM.0006.34.2017);
  • zmiany uchwały Nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017-2025 (RM.0006.36.2017);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.35.2017)

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

8.1

8.1wyrażenia zgody na zamianę i nabycie nieruchomości, położonych w obrębie 17 Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.37.2017);
Rozmiar: 676.34 kb
pdf

7

Podjęcie stanowiska w sprawie realizacji przez gminę Brwinów wspólnie z partnerem prywatnym budowy infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Parzniew.
Rozmiar: 841.99 kb
pdf

8.2

8.2 zmiany uchwały nr XXXVII.332.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu dotyczącej zadania bieżącego pod nazwą „Udrożnienie rzeki Zimna Woda w km 6+587 do km7+918” (RM.0006.32.2017);
Rozmiar: 723.50 kb
pdf

8.3

8.3zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM.0006.33.2017);
Rozmiar: 511.94 kb
pdf

8.5

8.5zmiany uchwały Nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017-2025 (RM.0006.36.2017);
Rozmiar: 934.67 kb
pdf

8.4

8.4przystąpienia gminy Brwinów do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (RM.0006.34.2017);
Rozmiar: 3.80 mb
pdf

8.6

8.6zmian w uchwale budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.35.2017)
Rozmiar: 2.11 mb
pdf

mapa do 7

Rozmiar: 1.33 mb
pdf

mapa do 8.2

Rozmiar: 535.62 kb
pdf

zał. 1 do 8.5

Rozmiar: 4.04 mb
pdf

zał. 1 do 8.6

Rozmiar: 792.74 kb
pdf

zał. 2 do 8.6

Rozmiar: 775.70 kb
pdf

zał. 2 do 8.5

Rozmiar: 3.39 mb
pdf

zał. 4 do 8.6

Rozmiar: 410.19 kb
pdf

zał. 5 do 8.6

Rozmiar: 242.46 kb
pdf

zał. 3 do 8.6

Rozmiar: 2.59 mb
pdf

zał. 6 do 8.6

Rozmiar: 376.61 kb
pdf

załącznik do 8.3

Rozmiar: 2.37 mb