Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 9 lutego 2017 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie planu pracy komisji.
  3. Powołanie podkomisji ds. oświaty i wywozu śmieci w zakresie funkcjonowania komisji.
  4. Omówienie pisma mieszkańców Osiedle Słoneczne.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 


           
                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                          Inwestycji i Finansów

                                                                                           /-/ Grzegorz Matysiak