Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów  odbędzie się 25 października  2016 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie realizacji budżetu w I poł. 2016 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Czyste Życie.
  6. Dyskusja nt. ul. Grażyny w Kaniach. 
  7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji

            i Finansów

    /-/ Grzegorz Matysiak