Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 6 października 2016 r. o godzinie 18:30 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa (Zagroda) przy ul. Grodziskiej 58 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Projekty i zamierzenia Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa na rozpoczynający się sezon 2016 - 2017.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu

/-/ Małgorzata Kucharska