Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 29 sierpnia 2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Stan przygotowań szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
4. Działalność klubów sportowych działających na terenie gminy Brwinów.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska