Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 20 czerwca  2016 r. o godz. 18:00 w sali na konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego

Aldona Górniak