Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 19  maja 2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wypracowanie stanowiska w sprawie ilości punktów sprzedaży alkoholu w gminie Brwinów.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku   Publicznego

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Maciej Szmyt