Posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 28 kwietnia  2016 r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. T.W. Wilsona 2 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  4. Współpraca Ośrodka Kultury z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/
Małgorzata Kucharska