XXVI uroczysta sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 1  w Brwinowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 11.

Będzie to wspólna sesja z Radą Miasta Milanówka oraz Radą Miasta Podkowy Leśnej w ramach Partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja w sprawie prowadzenia obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów;
  • przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
  • przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych
   i koncepcji nowych nasadzeń”;
  • przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
  • przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”.
 4. Zamknięcie sesji.


P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie

- / Sławomir Rakowiecki

/