Połączone posiedzenie  Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 19 kwietnia  2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie projektów uchwał dotyczących Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych                Przewodnicząca Komisji Kultury,
             i Porządku Publicznego                                               Oświaty i Sportu

      Rady Miejskiej w Brwinowie                                      Rady Miejskiej w Brwinowie
         /-/ Maciej Szmyt                                                    /-/ Małgorzata Kucharska

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyć będą członkowie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Miasta Milanówka oraz Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Miasta Podkowa Leśna.