Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie planu pracy komisji.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
 

   Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku   Publicznego
     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Maciej Szmyt