Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 29 lutego 2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Przyjęcie planu pracy komisji.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego
Aldona Górniak