Połączone posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu z Komisją Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 28 stycznia 2016 r. o godzinie 19:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.Przewodnicząca Komisji Kultury,                       Przewodniczący Komisji
          Oświaty i Sportu                                          Inwestycji i Finansów

 
/-/ Małgorzata Kucharska                                 /-/ Zbigniew Bartosik