Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 22 listopada 2012 r. o godz. 1830 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12. Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję
4.   Omówienie projektu budżetu na 2013 rok w zakresie gospodarki komunalnej i zadań inwestycyjnych gminy.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Inwestycji
    Rady Miejskiej w Brwinowie
    (-) Dariusz Krzemiński