Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2012  roku o godz. 19.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Zaopiniowanie pism, które wpłynęły do komisji.
5.    Sprawy bieżące.
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Precigs