Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 26.11.2012 r. o godz. 1830 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Komendanta SM.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok.
5. Przyjęcie stanowiska ws. rozbudowy i modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku  
 Publicznego w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt