Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich oraz Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 26 listopada 2012 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu  przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Terenów Wiejskich
w Brwinowie
/-/Aldona Górniak
                           
 Przewodniczący Komisji Rozwoju
 i Kształtowania Polityki Przestrzennej
 w Brwinowie
/-/ Rafał Wysocki