Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12.

 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie projektu budżetu na 2013 r.- kontynuacja.
4.    Projekty wniesione pod obrady Komisji.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-)  Andrzej Guzik