Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2012  roku o godz. 18.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.     Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Precigs