Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich oraz Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 5 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
4.    Sprawy bieżące.
5.    Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich
w Brwinowie
/-/Aldona Górniak

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej
w Brwinowie
/-/Rafał Wysocki