Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12.

 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-)  Andrzej Guzik