Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2012 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawy wniesione i wolne wnioski (w tym sprawy mieszkańców)
4.    Omówienie projektu budżetu na 2013 rok w odniesieniu do gospodarki komunalnej i zadań
       inwestycyjnych gminy:
4.1.    Wnioski radnych
4.2.    Zaopiniowanie budżetu
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński