Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 12 grudnia 2012 r. o godz. 19.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję .
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski. (w tym sprawy mieszkańców).
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński