Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 23.01.2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.     Omówienie realizacji inwestycji „budowy odwodnienia w rejonie ulic Nadarzyńskiej, Łąkowej oraz Mokrej w Żółwinie” w świetle pisma mieszkańców z Żółwina z dnia 22.11.2012 r. (RM.0004.1.112.2012)
4.   Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński