Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2013 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12.


 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Propozycje zmian uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.
4.    Podsumowanie pracy Komisji w 2012 r.
5.    Plan pracy Komisji na 2013 r.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłynęły do Komisji.
7.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 Przewodniczący Komisji Skarbu
 Rady Miejskiej w Brwinowie
 (-)  Andrzej Guzik