Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 8 marca 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Wstępne omówienie projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.
4.    Sprawy bieżące.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 Przewodniczący Komisji Skarbu
 Rady Miejskiej w Brwinowie
 (-)  Andrzej Guzik