Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.
 

 Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja na temat wykonania budżetu za 2012 rok w świetle otrzymanych dokumentów.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.
5. Sprawy bieżące.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Komisji Skarbu
                                                                                     Rady Miejskiej w Brwinowie
                                                                                                  (-)  Andrzej Guzik