Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 23 kwietnia 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Brwinów na lata 2013- 2016 z perspektywą do 2020 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak