W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 22 maja 2013 roku o godz. 16.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.

Czytaj całość ...    |     Projekt uchwały ...