Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 20 maja 2013 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


 Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
4.      Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2012 rok.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 
 
 

                                                                                    Przewodniczący Komisji Skarbu
                                                                                     Rady Miejskiej w Brwinowie
                                                                                                  (-)  Andrzej Guzik