Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, która odbędzie się 3 czerwca 2013 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy mieszkańców.
4. Omówienie koncepcji "Paszkowianki".
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
       /-/  Rafał Wysocki