Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 

            Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji
            Rady Miejskiej w Brwinowie
            (-) Zbigniew Bartosik