Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie przedsięwzięcia: "Przebudowa dróg gminnych na ul. Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach wraz z łączącym je przejazdem kolejowym" w zakresie znaczenia dla rozwoju obszarów wiejskich i prognozy dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej.
4. Omówienie problemu ochrony drzew przy ul. Pszczelińskiej
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.  Zamknięcie posiedzenia.

 
 
 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak