Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się 28 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Omówienie skargi Pana Marcina Woźniaka na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
4.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
     
 

                                                                                                                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                                                                                                                    Rady Miejskiej w Brwinowie
                                                                                                /-/ Henryk Tybuś