Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 19 lipca 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Opiniowanie pism skierowanych do Komisji.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.
 
 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak