Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 23 lipca 2012 r. o godz. 1830 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Ustalenie planu wizyt na realizowanych  inwestycjach przez gminę Brwinów.
4.    Omówienie harmonogramu i zakresu remontów w obiektach oświatowych w gminie Brwinów.
5.   Omówienie realizacji wprowadzenia nowej gospodarki śmieciowej w Gminie Brwinów od 1.07.2013 r.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński