Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00 (posiedzenie wyjazdowe).

 Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wizytacja wybranych inwestycji gminnych (remont budynku szkoły w Żółwinie,   boisko Orlik w Żółwinie, remont pałacu Toeplitza w Otrębusach, budowa chodnika w ul. Książenickiej w Owczarni i Przejazdowej w Otrębusach, budowa budynku świetlicy w Owczarni).
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński


Uwaga.
Posiedzenie wyjazdowe. Przejazd samochodami na trasie Brwinów – Owczarnia – Żółwin - Otrębusy – Brwinów. Rozpoczęcie posiedzenia – w sali posiedzeń w UG na ul. Grodziskiej.