Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się 3 października 2013 r. o godz. 17:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

 Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie działalności statutowej Ośrodka Kultury.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
    

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Henryk Tybuś