Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, które odbędzie się dnia 21 października 2013 r. o godz. 19.00  w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.
 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Ocena prawidłowości odtworzenia dróg gminnych po pracach inwestycyjnych w ramach „Czystego Życia”. Analiza stanu dróg przed wykonywaniem prac i po ich zakończeniu i oddaniu do użytkowania.
4.  Szczegółowa analiza odtworzenia dróg gminnych po realizacji inwestycji w ramach projektu „Czyste Życie”  na przykładzie ulicy Leśnej w Kaniach (analiza dokumentacji i zawartych umów związanych z tą inwestycją).
5.   Omówienie postępów Gminy w dochodzeniu do osiągnięcia tzw. efektu ekologicznego wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu „Czyste Życie”.
6.   Omówienie aspektów realizacji celów projektu „Czyste Życie” i jego trwałości (w ramach umowy o dofinansowanie projektu), w związku z decyzją o rozwiązaniu JRP.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

                Przewodniczący Komisji Skarbu
                     Rady Miejskiej w Brwinowie
                             (-) Andrzej Guzik


    Przewodniczący Komisji Inwestycji   i Gospodarki Komunalnej
         Rady Miejskiej w Brwinowie
             (-) Dariusz Krzemiński
/-/ Henryk Tybuś