Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 22 października 2013 roku o godz. 19.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.    Opracowanie opinii na temat działalności statutowej Ośrodka Kultury dla Komisji Rewizyjnej.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
            

    Przewodniczący Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Andrzej Precigs