Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 22 listopada 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.
 


Porządek obrad:
 
 
 
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.    Zapoznanie się z projektem budżetu na 2014 rok.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

 
 

Przewodnicząca Komisji Ochrony

Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak