Uprzejmie zapraszam naposiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 26 listopada 2013 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
  4. Pierwsze czytanie projektu budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i zadań inwestycyjnych.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

               


            Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Gospodarki Komunalnej
                    Rady Miejskiej w Brwinowie
                        (-) Dariusz Krzemiński