Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 26 listopada 2013 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 


Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4.   Omówienie projektu budżetu na 2014 rok.
5.   Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.   Zamknięcie posiedzenia Komisji         
 
 
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Guzik