Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 25 listopada 2013 r. o godzinie 1900 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12

 

Porządek obrad:

 
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.  Rozpatrzenie pisma w sprawie zmiany decyzji nr 26.2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
4.  Wstępne omówienie projektu budżetu na 2014 rok.
5.  Opiniowanie uchwał bieżących zadekretowanych do Komisji.
6.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 
 
 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
             /-/  Rafał Wysocki