Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 30 listopada 2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)
 
 
Porządek Obrad:
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2) Przedstawienie porządku obrad
3) zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 r.
4) zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku 
 Publicznego w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt