Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 27 stycznia 2014 r. o godzinie 17:00 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie skargi Pana Jacka Kowalewskiego na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Brwinowie    
/-/ Henryk Tybuś