Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 29 stycznia 2014r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję 31.01.2014 r.
4.    Ustalenie harmonogramu prac nad zatwierdzeniem nowego WPF  na lata 2014-2020.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński