Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 27 stycznia 2014r. o godz. 18.00 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12. w Brwinowie.

Porządek obrad:

 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie porządku obrad
3) Wybór członków Komisji Mieszkaniowej
4) Zaopiniowanie projektów uchwał
5) Sprawy wniesione i wolne wnioski
6) Zamknięcie posiedzenia
                                                                                                             
 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego w Brwinowie

(-) Maciej Szmyt